zakres usług

2Fot. Zuzanna Klorek

Zakres oferowanych usług:

  • porady prawne
  • reprezentacja klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi, przed prokuraturą i organami ścigania oraz organami administracji
  • pomoc prawną m.in. w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych,
    gospodarczych i administracyjnych
  • obsługa prawna spółek